ÖĞRENCİ BURSLARI HK. 
Derneğimiz sadece kendi bünyesinde bulunan üyelerimiz / velilerin öğecilerine yönetim kurulu kararı ile burs verilmektedir. DUYURULUR.  07/09/2018
NİĞDE NARDER
Kan Grup İNDİR

SALON KİRALAMA VE RANDAVU MODÜLÜ

Üyelerimiz veya Hemşehrilerimizin dernek kiralama ve randavu almalarında herhan gibi bir karışıklık olmaması nedeniyle bu MODÜL kurulmuştur.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Önemli Uyarı:

Niğde Narder yön. kurulu toplantısı 17.10.2014 tarihinde saat 21:00'de başk. Azmi GÖKTAŞ başkanlığında toplanmıştır. Niğde Narder Üyeleri için Alınan Kararlar şu şekildedir. Tıklayınız...
 


   1. İş bu sözleşme bedelinin  %100'ünü CAYMA TAZMİNATI olarak nakit alınır.

2. Kalan bakiye için vade tarihi tören tarihi olan senet düzenlenir. Bakiye alacak tören günü takı merasiminden sonra nakden ve defaten alındıktan sonra senet organizasyon sahibine iade edilir.

3. Alınan CAYMA akçesi borçlar kanunun 156/2 maddesine göre tören sahibinin sözleşmeyi iptal etmesi durumunda iade edilmez.

4. Organizasyon sahibi herhangi bir sebeple törenini iptal veya ileri bir tarihe ertelemek isterse 6 gün önceden yazılı olarak bildirmediği takdirde sözleşme tutarının tamamını ödemeyi kabul eder ve iade alma hakkından iş bu sözleşme tarihinde feraget eder.

5. Organizasyon sahibi veya davetlilerin dışarıdan alkollü veya alkolsüz içecek ile her türlü yiyecek getiremezler.

6. İzne tabi organizasyonlarda Niğde Narder yön.Kurl. Başk. alınacak izin mecburi olup izini organizasyon sahibi alacaktır.İzin ile izne tabi organizasyon sırasında tüm sorumluluk da organizasyon sahibine ait olacaktır. Davetlilerin banner, flama, afiş asması Niğde Narder yön.Kurl. onayı ile yapılacaktır.

7. Davet saatinden önce salon alanına misafir alınmaz.

8. Özel eşyaların kayıp ve çalıntısından Niğde Narder derneği sorumlu değildir.

9. Salonu gezip görerek tutan organizasyon sahibi veya temsilcisi organizasyon sırasındaki zarar ve ziyan ile davetlilerin yaralanma vb. olaylar sonucundaki maddi ve manevi tazminatlardan da mesuldür.

10. Organizasyon sahibi kendisi ve davetlilerin sigortasını yatırmakla yükümlüdürler. 10. madde uyarınca getirilen ekipmanlara ilişkin hukuki sorumluluk organizasyon sahibine aittir. Organizasyon sahibi Narder Derneğinin uğrayacağı her türlü zarar ziyanı aleyhine organizasyon nedeni ile açılacak her türlü davadan dolayı ödemek zorunda kaldığı meblağı karşılamak zorundadır. Organizatör bu nedenlerle ödemek zorunda kalacağı her türlü bedeli tören sahibine rücu edecek olup organizasyon sahibi rücü bedelini ödemeyi şimdiden kabul beyan ve taahhüt eder.

11. Bakiyeden sorumlu organizasyon sahibi doğabilecek bir ihtilaftan dolayı her ay için ...........TL bazında % 15 gecikme faizi ödemeyi taahhüt eder.

12. Organizasyon sahibi iş bu sözleşmede yazılı adreslerin geçerli tebligat adresi olduğunu bu adreslerde meydana gelen karşı tarafa yazılı olarak bildirmediği takdirde bu adreslere yönlendirilecek tebligatların diğer tarafça tebliğ edilsin yada edilmesin geçerli olacağı hususunda mutabıktırlar.

13. İş bu sözleşme tarafların imzasıyla yürürlüğe girer.

14. İş bu anlaşmadan doğacak ihtilaflardan İstanbul Mahkemeleri ve İcra daireleri yetkilidir. İş bu sözleşme iki nüsha olup iki tarafın rızası ile yukarıdaki bilgi ve sözleşme şartları okunarak imza altına alınacak ve Okudum anladım kabul ediyorum el yazısı ile yazmak zorundadır.