NİĞDE NARDER
Kan Grup İNDİR

İstanbul Hıdırellez Pikniği

Dernek tüzüğü'nün (3). Maddesi gereğince  Niğde Merkez Nar Mahallesi,Nar köyü ve çevresinin tanıtımını yapmak, bunun için gerekli haberleşmeyi sağlamak, bülten, dergi, kitap yada gazete çıkartmak; seminer, panel, konferans gibi bilimsel çalışmalar yapmak


İst.hıdırellez pikniği : Her yıl geleneksel olarak düzenlediğimiz hıdırellez pikniğini her yılın mayıs ayının 4. haftasında İstanbul'da düzenlenir.