NİĞDE NARDER

Dernek İstifa dilekçe FORMU

 
MERKEZ: 
NİĞDE NARDER / İSTANBUL  
İZMİR / Niğde Narköyü Kültür ve yardımlaşma derneği'ne  
NİĞDE / Nar mahallesi kalkınma ve yaşatma derneği'ne  
 
Tarih: 
  *
 
İLGİLİ MAKAMA: 
Niğde ili Narköyü sosyal yardımlaşma ve dayanışma derneği yönetim kurulu üyeliği veya dernek üyeliğinden istifa ediyorum.  
 
Adı SOYADI: 
  *
 
T.C kimlik No: 
  *
 
Baba Adı: 
  *
 
Anne Adı: 
  *
 
Doğumyeri /A/G/Y/ Tarihi: 
  *
 
Cinsiyetiniz: 
Bay 
Bayan 
 
Dernek Üye No: 
 
SMS / Tel : 
  *
 
E- Mail / Fax: 
  *
 
EV Adresiniz: 
  *
 
Niçin istifa ediyorsunuz: 
Kişisel 
Kurumsal 
 
Açıklama ve Notunuz: 
  *
 
Ferakat: 
İş bu Yukarıdaki tarihten sonra var ise dernekteki hisselerimden ferakat ediyorum.  
 
Dernek ile ilgili: 
İş bu Yukarıdaki tarihten itibaren dernek ile ilgili hiç bir bağım kalmamıştır. 
 
E. dilekçe Gönder : 
 
Kimlik Fotokopisi Gönder: 
 
Konu ile ilgili: 
Gereğinin yapılmasını rica ederim  
 
 
 
 

Yukarıdaki eksik doldurulan E-dilekçe bilgi işlem formu geçersiz sayılacaktır.


Yönetim Kurulu

Üyelik Hakları, Yasakları, Üyelikten Çıkma, Çıkarılma ve Yönetim Kurulu Kararı

Maddeler: 1
Üyelik Hakları:
a) Hiç kimse Derneğe üye olmaya veya Dernekte üye kalmaya zorlanamaz.
b) Her üye yazılı veya e - dilekçe ile istifa hakkına sahiptir.
c) Dernek üyeleri eşit olarak, mevzuatta tanınan tüm haklara sahiptir.
d) Her üyenin Genel Kurulda bir oy hakkı vardır ve bunu şahsen kullanır.

Üyelikten çıkma ve çıkarılma:

a) Genel Kurul, Yönetim Kurulu kararlarına ve Tüzüğe uymayanlar, yetki almadan Derneği yükümlülük altına sokanlar, temyiz haklarını kaybederler ve Yönetim Kurulu kararıyla Dernekten çıkarılırlar.
b) Yüklendiği üyelik aidatını vaat ettiği dönemler içinde ve haklı bir gerekçesi olmaksızın ödemeyenlerin üyeliğine Yönetim Kurulu kararıyla son verilir. Bu durum üyeye yazı ileveya e-mail ile bildirilir.
c) Dernekten çıkan veya çıkarılanlar, üye kayıt defterinden silinir.

Uyulması Gereken Özel Hususlar

Madde: 2
1) Üyeler, Yönetim Kurulunun bilgisi dışında, her türlü davetiye, yazılı, görsel ve işitsel yayın vb. şeyleri Dernek çatısı altına ve faaliyetlerine sokmamalıdır.
2) Üyeler, Derneğe ait olmayan (Türk bayrağı dışında.) herhangi bir görüş ve/veya ideoloji belirten, rozet vb. aksesuarları, Dernek çatısı altında ve faaliyetlerinde takmamalı, taşımamalıdır. 

3 Karar Numaralı Yönetim Kurulu Kararı:

Alınan kararların ve yapılan faaliyetlerin istikrarı göz önüne alınarak; asıl yada fahri tüm üyelerin Yönetim Kurulu Başkanını haberdar etmeden hiç bir faaliyet yada faaliyete zemin hazırlayacak harekette bulunmamalarına karar verilmiştir.

* DEĞERLİ HEMŞEHRİM, DERNEĞİNE SAHİP ÇIK     *    UNUTMA!  SENSİZ BİR KİŞİ EKSİĞİZ !...